Bryllup i St. Olav domkirke, Trondheim

I St. Olav vies på lørdager. Før man planlegger bryllup, må man kontakte menighetskontoret eller en av prestene direkte, som vil melde tilbake om hvilken dag og tidspunkt som er mulig, og avtale et møte før bryllupet.

Følgende papirer må leveres:
1.     Prøvingsattest fra Skattekontoret. Uten denne kan ikke vielse avtales.
2.     Sivilstandsdokumentasjon fra Folkeregisteret, som viser om man er ugift, gift eller skilt. Uten denne kan vielse ikke avtales.
3.     Dåps/konfirmasjonsattest for begge parter (mulig dåpsattest for ikke-katolsk part)
4.     Utfylt melding om ekteskapsinngåelse, som finnes her

Sang og musikk ved disse handlingene må avtales med domkirkens kantor.