Legg fremfor alt merke til at det blir "Barneleir Midt" for barn fra Trøndelag og Møre og Romsdal 26. juni til 1. juli.
Informasjon om påmelding kommer når det nærmer seg, men sett av datoen allerede nå.
Gå inn på NUKs egne nettsider for å lese mer om leir og påmelding


Tid: 10-13:45, inkludert deltagelse i høymessen.
Kom i tide. Når katekesen vel har begynt er kateketene opptatt med barna, og har ikke tid til å holde utkikk etter etterslentrere.

 • 8. januar*
 • 5. februar
 • 5. mars
 • 26. mars*
 • 7. mai
   
 • 3. juni – FØRSTE KOMMUNION

Undervisningen vil foregå i de nyoppussede menighetslokalene på baksiden av kirken. Det er inngang fra utsiden via gangveien og ned trappen på høyre side av kirken.

Det blir en undervisningsøkt før messen, deltagelse i høymessen, og to økter etter messen.
Det blir også matpause, så ta med matpakke!

I forbindelse med selve førstekommunionen blir det en ekstra øving, og tid avsatt til skriftemål for barna. Mer informasjon om dager og tider for dette kommer så snart de er fastsatt.

Er det noen barn som kan tenke seg å delta her?
Vi trenger både engler, hyrder, konger, fortellere og Maria og Josef.

For å delta må dere være sikre på at dere kan komme i denne messen på julaften, og at barna har mulighet til å delta på øvelser før julespillet.

 • Første øvelse lørdag den 3. kl. 10.15. (For de som går til 1. Kommunionskatekese denne lørdagen, blir øvelsen som en del av katekesen).
 • Andre øvelse lørdag den 10. desember kl. 10
 • Tredje øvelse onsdag den 14. desember kl. 17
 • Fjerde øvelse onsdag den 21. desember kl. 17
 • Julaften: Oppmøte kl 14.15

VIKTIG: Dere må melde dere på til Julespillet innen 28. november til : lena(at)tande.net

Hilsen Lena Tande

Har du lyst til å være ministrant?
Både erfarne og nye ministranter inviteres til ministrantøvelse i kirken neste lørdag!
Etter øvelsen blir det et lett måltid for de som deltar.
Velkommen!

Oppstart lørdag 3. september kl. 10-13.30.

Førstekommunion lørdag 3. juni 2023 kl. 12.00

Før oppstarten blir det et innledende foreldremøte etter messen torsdag 25. august, kl.19:00. Der vil det bli det gitt informasjon om opplegg og møtedager.

Undervisningen vil i utgangspunktet foregå hver første helg i måneden. Lørdager før jul og søndager etter jul (under forutsetning av at de nye lokalene er ferdige).  Merk at det kan bli avvik i skoleferier og på helligdager.

Påmelding gjøres her!  senest 24. august.

Følg med på hjemmesidene for mer informasjon. Vi vil oppdatere kontinuerlig.

Eventuelle spørsmål kan stilles til menighetskontoret, fortrinnsvis på epost til trondheim(at)katolsk.no

Invitasjonsbrevet kan leses i sin helhet HER