Årets barneleir for distrikt  midt avholdes  21. – 26. Juni , på Søvassli ungdomssenter og leirskole. Se sommerleirfolderen her!

Gå til NUKs hjemmeside for påmelding og mer informasjon eller klikk her!
I samhandling med NUK er det slik at om foreldre ønsker økonomisk støtte for leiren, så er det mulig å ta direkte kontakt med p. Andreas på mail; andreas.rupprecht(at)katolsk.no

Ny dato for årets førstekommunionsfeiring er fremdeles ikke fastsatt, og det blir som dere kanskje allerede har forstått ingen lørdagskatekese i nå mai. 

For at alle skal være klare når dagen kommer ønsker vi at alle som skal motta sin første kommunion i år fortsetter forberedelsene hjemme sammen med familien. Dvs de i Lenas gruppe.

Det vil bli minst en vanlig katekesesamling/undervisningsdag før gruppen får sin første kommunion, men det er selvfølgelig ikke det samme som om katekesen hadde fortsatt som planlagt. Derfor ønsker vi at alle skaffer boken «Eukaristien» og bruker litt tid på å gå gjennom temaene den tar opp. Spesielt viktig er dette for barn med stort fravær. De første kapitlene kjenner barna godt, men fra kapittel 3 og utover trenger de repetisjon. 

I tillegg til elevboken finnes det en familieveiledning, som foresatte kan bruke for å hjelpe barna sine. Bøkene bestilles/kjøpes hos oss og koster kr. 250 for begge. 

Klikk her! for å komme til bestillingsskjema. 

Betaling via vipps # 578330 (St. Olav domsogn: Katekese) eller konto nr. 4202 24 96462.
Husk å merke betalingen med navn.

Bøkene hentes i kirken til avtalt tid.

Dere får bekreftelse via sms når de er klare til henting.

Dersom dere har spørsmål som handler om temaer i katekesen kan dere ta kontakt med Lena Tande som har ansvar for den gruppen som skal få sin første kommunion i år på epost: lena@tande.net

Spørsmål om henting av bøker eller andre mer praktiske ting kan stilles til menighetskontoret på epost: trondheim@katolsk.no

Ettersom vi for tiden ikke kan tilby noen undervisning har vi spurt Lena, som er ansvarlig for katekesen, om tips til dere foresatte om hva dere kan gjøre for barna hjemme. Nå som situasjonen er som den er. 

I første omgang bør alle foreldre fortelle barna om hva som skjedde i den Stille uke. Barna bør kjenne til lidelseshistorien og hva navnet på de ulike dagene henspiller på. Her er det mange barnebibler som skriver dette på en lettfattelig måte. 

Det er også spennende å høre om  Josef og brødrene hans, Moses og utgangen av Egypt, og dette finnes også på film som barn kan se sammen med foreldrene sine (f.eks på YouTube her ). Da vil begreper som "påskelam" stå klarere frem. Lammet fra påske i GT og at Kristus ofres som Guds lam i NT.

Dere som har barn som skulle ha fått sin første kommunion i vår vil få et eget mail med litt ekstra informasjon rundt det så snart vi vet litt mer om hva fremtiden bringer.

Vi ønsker dere alle en riktig fin vår, selv om den er annerledes og rar, og håper at alle holder seg friske.

 

Gå inn på kjøp og betal,
finn «St. Olav domsogn: Katekese»
og velg lørdagskatekese.

Vipps # 578330

 

 

Lørdagskatekesen vil vare fra kl. 10 til kl. 13.30 og ha følgende program:

- Katekese i grupper etter alder
- Lunsj. Alle gruppene spiser sammen, og etter dette blir det felles sosiale aktiviteter.
- Katekese i grupper, og sangøvelse.
- Dagen avsluttes med messe for hele familien kl. 13.00.

Undervisningsdager:

7. september
5. oktober
2. november
7. desember
4. januar
1. februar
7. mars
28. mars – hyggekveld
2. mai
6. juni – øving og informasjonsmøte for gruppen som skal motta sin første hellige kommunion på søndag. De andre gruppene har fri.

7. juni – Den første Hellige Kommunion.


 

 

 

Førstekommunionsforberedelser:

I juni ble det  sendt ut invitasjoner til førstekommunionsundervisning til alle barn som er registrert i menigheten og født 2012. 

Forberedelsene tar to år, og undervisningen foregår den første lørdagen i hver måned, med unntak av april da denne lørdagen er i påskeferien. Undervisningsdagen varer fra kl. 10-13:30 og avsluttes med en messe for hele familien kl.13:00

Se egen oversikt over undervisningsdager lengre ned på siden.

Dersom det er noen som har barn født 2012 eller tidligere, som ikke har fått invitasjon og vil delta i forberedelsene kan de ta kontakt med menighetskontoret på e-post: trondheim(at)katolsk.no 

Egenandel for førstekommunionskatekese og lørdagskatekese er kr 200 pr. barn.

Betaling kan skje til konto nr: 4202.24.96462
Merk betalingen "KATEKESE 2019/20 + BARNETS NAVN"

Eller betal med Vipps til  #578330
St. Olav Domsogn: Katekese. (Velg lørdagskatekese)

Lørdagskatekese:

Menigheten har et undervisningstilbud til alle katolske skolebarn fra 2. til 8. trinn samme lørdag i måneden til samme tid. Barna er inndelt i grupper etter alder, og forberedelsene til førstekommunionen er en integrert del av denne.

De som allerede har mottatt sin første kommunion deltar i en egen gruppe, og kan melde seg på ved oppmøte første gang. Målet med å samle alle katekesegruppene til samme dag og samme tid er at barna skal få treffe hverandre på tvers av gruppene, og at vi på sikt skal få et større katolskt barne- og ungdomsmiljø i Trondheim.

Dersom dere har spørsmål om førstekommunionskatekese eller katekese for eldre barn er det bare å ta kontakt med menigheten på e-post: trondheim(at)katolsk.no  

Førstekommunion: 
Ansvarlig: Lena Tande.

Søndagsskole/evangelieforklaring for barn:
Ansvaret går på omgang mellom Lena Tande, Maria Selmer-Olsen, Bernadette Fuglem, Pia Sørensen og Van-Trang Pham. Hver søndag i 11-messen. Opplegget som brukes blir hentet fra Det kateketiske senter. Se egen artikkel om Søndagsskolen

Konfirmanter: 
Se egen side for konfirmanter i venstre kolonne på forsiden.

For mer informasjon kontakt menighetskontoret

tlf. 73 80 87 50 eller epost trondheim@katolsk.no