Før førstekommunionen blir det skriftemål og øving.

De som ikke fikk skriftet før sommerferien, 9. juni, må komme 
torsdag 18. august kl. 16:30-17:30

Det blir øvelse før førstekommunionen fredag 26. august kl. 16:30-17:30
slik at alle vet hva de skal gjøre og hva som skal skje den store dagen - Sett av datoen!

Vi  pleier å få en del spørsmål rundt praktiske ting. Noen av de besvarer vi nedenfor.

Antrekk: Pent antrekk som barna føler seg komfortable i og som passer en høytidsdag i kirken. Jentene har ofte hvite eller lyse kjoler, og guttene penbukse og blazer med hvit (lys) skjorte, eller dress. Dette er opp til hver enkelt familie. Vi har ingen kapper.
Tidligere år har det vært organisert felles innkjøp og binding av knapphullsblomst til guttene og blomsterkrans til jentene. Dersom dette er ønskelig i år må foresatte ordne det selv. Kanskje kan noen foresatte ta ansvar for å få til et samarbeid?

Dåpslys: Alle må ha med seg dåpslys. Lyset må merkes med navn.
Dersom dere ikke har dåpslys kan det kjøpes i St. Eystein bokhandel her i kirken. Et vanlig (litt større/lengre) pent hvitt lys kan også brukes.

Oppmøte lørdag 27. august: senest 45 minutter før messen, dvs kl. 11:15

Eventuelt fravær noen av disse dagene må meldes til kateketene v/Lena på epost til lena(at)tande.net

Generelle spørsmål kan stilles til menighetskontoret, helst på e-post til trondheim(at)katolsk.no

Oppstart lørdag 3. september kl. 10-13.30.

Førstekommunion lørdag 3. juni 2023 kl. 12.00

Før oppstarten blir det et innledende foreldremøte etter messen torsdag 25. august, kl.19:00. Der vil det bli det gitt informasjon om opplegg og møtedager.

Undervisningen vil i utgangspunktet foregå hver første helg i måneden. Lørdager før jul og søndager etter jul (under forutsetning av at de nye lokalene er ferdige).  Merk at det kan bli avvik i skoleferier og på helligdager.

Påmelding gjøres her!  senest 24. august.

Følg med på hjemmesidene for mer informasjon. Vi vil oppdatere kontinuerlig.

Eventuelle spørsmål kan stilles til menighetskontoret, fortrinnsvis på epost til trondheim(at)katolsk.no

Invitasjonsbrevet kan leses i sin helhet HER

 

Familieleir, en langhelg der familier kommer sammen på Mariaholm for å bli kjent med andre familier som en del av den katolske Kirken. Det er fokus på å styrke fellesskapet blant barn i alle aldersgrupper, og styrke den åndelige tilværelsen i familien. Foreldre vil få mulighet til å bli kjent med andre foreldre, og få mulighet til bønn og kvalitetstid sammen med barna sine. Hjertelig velkommen til familieleir!

Påmeldingsfrist 3. juli 2022
For mer info se NUKs nettsider www.nuk.no
epostadresse: nuk(at)nuk.no

Dette er den siste katekesen i vår, og denne gangen blir det uten både matpause og messe, dvs kl. 10-12

Før førstekommunionen må alle barna skrifte.
Vi har satt av tid to dager til dette, en dag før sommerferien og en etter:

9. juni kl. 16:30-17:30
18. august kl. 16:30-17:30

Barna er delt i to grupper, se vedlegg i mail vi har sendt ut. Dersom dere ikke kan på oppsatt dag er det fint om dere finner en fra den andre dagen å bytte med selv. Husk å si fra til oss slik at vi vet hvem som har vært her og ikke.

Øvelse før førstekommunionen – fredag 26. august kl. 16:30-17:30! Sett av datoen.

Sist men ikke minst:  Bli med på NUK SOMMERLEIR!
Når dere henter barna deres på lørdag kl. 12 vil Ivan Vu som er leirsjef for sommerens barneleir i Midt-Norge være til stede for å informere om årets leir: Barneleir Midt 2022!
Dette er en katolsk sommerleir for barn fra hele Trondheim stift, fra 8 - 14 år, og varer fra mandag 27. juni til lørdag 2. juli.
For mer informasjon om årets leir gå inn på NUKs nettside www.nuk.no
Påmelding:https://www.checkin.no/event/42201
Spørsmål:nuk(at)nuk.no

Dette er fordi undervisningen de to siste årene har vært sterkt hemmet av denne pandemien vi har hatt, i tillegg til at vi har litt få kateketer til å gjennomføre på en god måte. 

Alle som er registrert i den gruppen som fortsetter undervisningen og som skal motta sin første kommunion i august har fått epost (sjekk søppelposten).

De som har skaffet læreboken: «Eukaristien» kan med fordel lese litt i denne sammen med barna sine før katekesen, og de som enda ikke har skaffet boken, anbefaler vi på det sterkeste at gjør det. Den finnes å kjøpe i St. Eystein bokhandel her i kirken.

Tid 10-14, dagen avsluttes med messe klokken 13 og vi anbefaler familiene å bli med barna i messen.
Det blir matpause, så ta med matpakke!

OBS! Fravær meldes  til Lena på epost: lena(at)tande.net

Dersom dere har spørsmål rundt opplegget er det bare å ta kontakt med menighetskontoret, fortrinnsvis på epost til trondheim(at)katolsk.no

Som dere forstår blir det dessverre ikke blir noe regelmessig tilbud for de yngste og de som har fått sin første kommunion, resten av dette undervisningsåret. Vi ser på muligheten for å arrangere noen samlinger, men det blir ikke like regelmessig som det har vært tidligere år. Dette kommer vi tilbake til.

Når det gjelder lørdagskatekesen som sådan ser vi ikke for oss at det blir mulig å organisere lørdagskatekesen slik den har vært de siste årene. Fra høsten 2022 blir førstekommunionsforberedelsene et ettårig opplegg slik det var tidligere, og det første kullet som begynner er de som er yngst i år. Vi sparer årets påmeldingslister, men følg med på hjemmesiden når høsten nærmer seg, for sikkerhets skyld.

 

OBS! Denne lørdagen er det KUN de som går ÅR 2 og skal motta sin første kommunion i år som skal møte opp.
De det gjelder vil få en egen epost med mer informasjon et par dager før. 
Det blir matpause, så ta med matpakke!

Tid: 10-14 (inkludert messe for hele familien kl 13)

Følg med her på katekesesiden for mer informasjon, det vil bli lagt ut nyheter fortløpende.

På grunn av lite katekese de to siste årene må dessverre dette årets førstekommunion også utsettes til over sommeren.
Ny dato blir sannsynligvis i august (2022) og vil bli bestemt innen snar fremtid.

Følg med her på katekesesiden for beskjed om dato og videre undervisning fremover.

 


ALLE  som skal delta på katekese må melde seg på, uansett om det er første, andre eller femte året. Dette er for at vi skal ha oversikt over hvem som deltar og alltid vite at vi har rett kontaktopplysninger til alle barn og foresatte.

Påmelding gjøres her: påmelding til lørdagskatekese (trykk på link), eller ved å fylle ut  påmeldingsskjema i pdf-format (klikk for å få frem skjema) og levere på sognekontoret.

Oppstart høsten 2020 er lørdag 5.september 2020 kl. 10:00
Det blir et foreldremøte i forkant av dette etter messen onsdag 26 august, kl. 19:00

Forberedelser til førstekommunion

Førstekommunionskatekesen strekker seg over to år. Undervisningen vil normalt være den første lørdagen i hver måned. Visse unntak kan forekomme.

Undervisningsdagen varer fra klokken 10.00 til ca. klokken 13.30 og avsluttes med en familiemesse kl.13.00 der foresatte og resten av familien kan delta sammen med barna.

Lørdagskatekese

Lørdagskatekesen er et undervisningstilbud for alle katolske skolebarn fra 2. til 8. trinn, samme lørdag i måneden til samme tid. Barna er inndelt i grupper etter alder, og forberedelsen til den første hellige Kommunionen er en integrert del av denne.

Med undervisning lørdager, og med alle aldersgrupper samme dag er målet å få mye tid til sosialt samvær og til å bygge opp et større katolsk barne- og ungdoms-miljø i Trondheim.

Dersom dere har noen spørsmål om førstekommunionsforberedelser eller katekese for eldre barn, er det bare å ta kontakt med Kirken, gjerne på e-post: trondheim@katolsk.no

Følg gjerne med her på hjemmesiden vår trondheim.katolsk.no/katekese Her vil aktuell informasjon om lørdagskatekesen bli publisert fortløpende.

Foreldrehjelp?

Dersom det i tillegg er noen i foreldregruppa som har tid, kanskje kompetanse eller i alle fall lyst til å bidra inn i undervisningen, så er dette kjærkomment. Ta i så fall kontakt med lena(at)tande.net, eller snakk med kateketene i forbindelse med foreldremøtet.

 

Gå inn på kjøp og betal,
finn «St. Olav domsogn: Katekese»
og velg lørdagskatekese.

Vipps # 578330

 

Lørdagskatekese: 
Ansvarlig: Lena Tande.

Søndagsskole/evangelieforklaring for barn:
Ansvaret går på omgang mellom Lena Tande, Maria Selmer-Olsen, Bernadette Fuglem, Pia Sørensen og Van-Trang Pham. Hver søndag i 11-messen. Opplegget som brukes blir hentet fra Det kateketiske senter. Se egen artikkel om Søndagsskolen

Konfirmanter: 
Se egen side for konfirmanter i venstre kolonne på forsiden.

For mer informasjon kontakt menighetskontoret

tlf. 73808750 eller epost trondheim@katolsk.no