Følg med i postkassen!

Dersom det er noen som ikke får brev kan det ha ulike årsaker, f.eks at man ikke er registrert, har feil adresse eller dårlig merket postkasse. Brevet kan leses i sin helhet her og man er selvfølgelig velkommen til å melde seg på til undervisning selv om man ikke har fått dette, det samme gjelder barn født tidligere enn 2014.

Mer informasjon om undervisningsdager og undervisningsopplegg etc. vil bli publisert her på nettsiden fortløpende, så følg med.

 

 


Kjære foreldre til barn som skal motta sin 1. hellige Kommunion den 28. august.

Dette har vært et rart år, og barna deres har fått lite katekese av oss kateketer.

Det er derfor desto viktigere at dere som foreldre bidrar til at barna deres kan vokse i troen. Dette kan gjøres gjennom å be sammen, fortelle og lese om Jesus, delta i messen og gjennom eget eksempel. De siste gangene har det heller ikke vært messe i tilknytning til katekesen. Dette er synd, og noen barn forteller at de sjelden går i kirken. Det vi lærer om i katekesen kan derfor fortone seg fremmed for enkelte.

Vi vil derfor «legge inn» i katekesen at dere i alle fall deltar i søndagsmessen to ganger før Kommunionsdagen. Da er det selvsagt også viktig at dere forteller litt om det som skjer i messen, spesielt under forvandlingen.

Alle må lese boka Eukaristien sammen med barnet sitt når den kommer.

Hilsen kateketene v/ Lena

Årets førstekommunionsfeiring må dessverre på grunn av koronasituasjonen utsettes til høsten.

Ny dato er lørdag 28. august. Klokkeslett kommer vi tilbake med når vi vet om eller hvilke koronarestriksjoner vi har å forholde oss til, det samme gjelder om det blir en eller flere grupper.

For at alle skal være godt forberedt må vi ha en ekstra undervisningslørdag, og det blir obligatorisk undervisning for alle som skal motta sin første kommunion i år følgende lørdager, kl. 10-14:
17. april
1. mai
29. mai         

Alt dette vil selvfølgelig skje innenfor rammene for gjeldende smittevernregler, og under forutsetning av at vi ikke blir pålagt strengere tiltak som gjør det umulig å gjennomføre undervisning på en trygg måte.

OBS! Dette gjelder kun de som skal motta sin første kommunion i år.
Når det gjelder de andre katekesegruppene må vi fremdeles avvente smittesituasjonen. Følg med her på hjemmesiden, her vil vi publisere informasjon fortløpende etter hvert som vi vet mer om situasjonen.


ALLE  som skal delta på katekese må melde seg på, uansett om det er første, andre eller femte året. Dette er for at vi skal ha oversikt over hvem som deltar og alltid vite at vi har rett kontaktopplysninger til alle barn og foresatte.

Påmelding gjøres her: påmelding til lørdagskatekese (trykk på link), eller ved å fylle ut  påmeldingsskjema i pdf-format (klikk for å få frem skjema) og levere på sognekontoret.

Oppstart høsten 2020 er lørdag 5.september 2020 kl. 10:00
Det blir et foreldremøte i forkant av dette etter messen onsdag 26 august, kl. 19:00

Forberedelser til førstekommunion

Førstekommunionskatekesen strekker seg over to år. Undervisningen vil normalt være den første lørdagen i hver måned. Visse unntak kan forekomme.

Undervisningsdagen varer fra klokken 10.00 til ca. klokken 13.30 og avsluttes med en familiemesse kl.13.00 der foresatte og resten av familien kan delta sammen med barna.

Lørdagskatekese

Lørdagskatekesen er et undervisningstilbud for alle katolske skolebarn fra 2. til 8. trinn, samme lørdag i måneden til samme tid. Barna er inndelt i grupper etter alder, og forberedelsen til den første hellige Kommunionen er en integrert del av denne.

Med undervisning lørdager, og med alle aldersgrupper samme dag er målet å få mye tid til sosialt samvær og til å bygge opp et større katolsk barne- og ungdoms-miljø i Trondheim.

Dersom dere har noen spørsmål om førstekommunionsforberedelser eller katekese for eldre barn, er det bare å ta kontakt med Kirken, gjerne på e-post: trondheim@katolsk.no

Følg gjerne med her på hjemmesiden vår trondheim.katolsk.no/katekese Her vil aktuell informasjon om lørdagskatekesen bli publisert fortløpende.

Foreldrehjelp?

Dersom det i tillegg er noen i foreldregruppa som har tid, kanskje kompetanse eller i alle fall lyst til å bidra inn i undervisningen, så er dette kjærkomment. Ta i så fall kontakt med lena(at)tande.net, eller snakk med kateketene i forbindelse med foreldremøtet.

 

Gå inn på kjøp og betal,
finn «St. Olav domsogn: Katekese»
og velg lørdagskatekese.

Vipps # 578330

 

Lørdagskatekese: 
Ansvarlig: Lena Tande.

Søndagsskole/evangelieforklaring for barn:
Ansvaret går på omgang mellom Lena Tande, Maria Selmer-Olsen, Bernadette Fuglem, Pia Sørensen og Van-Trang Pham. Hver søndag i 11-messen. Opplegget som brukes blir hentet fra Det kateketiske senter. Se egen artikkel om Søndagsskolen

Konfirmanter: 
Se egen side for konfirmanter i venstre kolonne på forsiden.

For mer informasjon kontakt menighetskontoret

tlf. 73808750 eller epost trondheim@katolsk.no