Gå inn på kjøp og betal,
finn «St. Olav domsogn: Katekese»
og velg konfirmantkatekese.

Vipps # 578330  

Her finner dere et skjema som kan fylles ut og sendes inn online. For mer informasjon om konfirmasjonsforberedelsene, se under.

Påmelding til ferming 2020
 

Betaling kan skje med Vipps til  #578330
St. Olav Domsogn: Katekese.(Velg konfirmantkatekese)

Eller til konto nr 42022496462 
merk betalingen med "konfirmant+navn"

Konfirmasjonsundervisning skoleåret 2019/20

Undervisningen foregår annenhver onsdag fra kl.17 til etter messen (ca.18.45)

Høst 2019:

4.

september

Informasjonsmøte for konfirmanter og foresatte

18.

september

 

2.

oktober

 

16.

oktober

 

30.

oktober

 

14-17

november

Konfirmasjonsleir på Søvassli leirskole (torsdag til søndag). Obligatorisk deltagelse!

27.

november

 

4.

desember

 

18.

desember

 

 

Vår 2020:

8.

januar

 

22.

januar

 

5.

februar

 

26.

februar

 

11.

mars

 

25.

mars

 

15.

april

 

29.

april

 

13.

mai

 

27.

mai

Øving til konfirmasjon med mulighet til skriftemål for de som ikke allerede har skriftet.

30.

mai

Konfirmasjon kl. 12:00