I adventstiden synger vi messe XVII, Lov Herren 17.

Kyrie (Youtube)

Sanctus (Youtube)

Credo, Lov Herren 14

Agnus Dei (Youtube)

Alma Redemptoris Mater (Youtube)

Gloria synges ikke i adventstiden. Vi venter på Jesu fødsel, og synger den igjen i julenattsmessen.