Kyriale VIII, Lov Herren 8, brukes til fester og høytider

Kyrie

Gloria

Sanctus

Agnus Dei

Kyriale XI, Lov Herren 11, brukes i det alminnelige kirkeåret 

Kyrie

Gloria

Sanctus

Agnus Dei 

Norsk messe, Lov Herren 13 og 14
Det finnes desverre ikke lydspor til de norske messene.

Credo I, Lov Herren 21

Credo III, Lov Herren 22
 

Maria-antifoner:

Fra 1. søndag i advent til Kyndelsmess 2.februar
Alma Redemptoris Mater

Fra Kyndelsmess til Påske
Ave Regina Caelorum

I Påsketiden
Regina Caeli

Fra 2. pinsedag til advent
Salve Regina

Fra vår messe- og salmebok "Lov Herren" (LH) 4

Ubi Caritas  

For påskevigilien: