Kyriale VIII, Lov Herren 8, brukes til fester og høytider

Kyrie

Gloria

Sanctus

Agnus Dei

Kyriale XI, Lov Herren 11, brukes i det alminnelige kirkeåret 

Kyrie

Gloria

Sanctus

Agnus Dei 

Norsk messe, Lov Herren 13 og 14
Det finnes desverre ikke lydspor til de norske messene.

Credo I, Lov Herren 21

Credo III, Lov Herren 22
 

Maria-antifoner:

Fra 1. søndag i advent til Kyndelsmess 2.februar
Alma Redemptoris Mater

Fra Kyndelsmess til Påske
Ave Regina Caelorum

I Påsketiden
Regina Caeli

Fra 2. pinsedag til advent
Salve Regina

Fra 1. påskedag til 1. pinsedag veksler vi mellom gregoriansk messe 8 og norsk messe 13 (LH 13) på søndager. 

For den norske messen finnes desverre ikke lydspor.

Messe 8:

Kyrie

Gloria

Sanctus

Agnus Dei

Credo III, Lov Herren 22

Vi synger også Regina cæli og

Himmeldronningfryd deg LH 550.

For påskeoktaven:

Victimae pascháli laudes (LH 478)