ORDINÆRE MESSETIDER I ST.OLAV DOMKIRKE:

SØNDAGER

09:00 - Fromesse på latin
11:00 - Høymesse på norsk. 
13:00 - Messe på polsk
16:00 - Noen søndager messe på andre språk.
Se ellers oppslagstavle eller nettsiden
NB! fra og med august 2022 og intil videre avlyses messe på engelsk (søndager 18.00)!

HVERDAGER

18:00 - Kveldsmesse
 

LØRDAGER

18:00 - Søndagens messe
 


VOTIVMESSER:

Hver første fredag i måneden er det  sakramentstilbedelse 16:30 , etterfulgt av Jesu Hjerte-andakt 17:30. Deretter Votivmesse for Jesu Hellige Hjerte 18:00.

Hver siste onsdag i måneden er det votivmesse 18:00, hvor vi ber spesielt om Hellig Olavs forbønn for byen og landet.

Votivmesser faller bort dersom det er fest eller høytid på denne dagen.

BIRGITTASØSTRENES KLOSTERKIRKE, TILLER:

Mandag-onsdag 07.30: Messe
Torsdag 17.00: Messe
Fredag 07.30: Messe
Lørdag 07:30: Messe
Søndag  11:00: Messe

MESSER OG MESSETIDER I SØNDRE DEL AV TRØNDELAG UTENFOR TRONDHEIM: se "Messer utenfor Trondheim" i venstre spalte

 

Vi har for tiden ikke mulighet til å tilby messe på engelsk hver søndag.
Vennligst følg med i kalenderen et annet sted på nettsiden for aktuell informasjon om messer kommende søndager.