ORDINÆRE MESSETIDER I ST.OLAV DOMKIRKE:

SØNDAGER

09:00 - Fromesse på latin
11:00 - Høymesse på norsk. Ordinære søndager: søndagsskole
13:00 - Messe på polsk
15:00 - Noen søndager messe på andre språk. Se oppslagstavle eller nettsiden
18:00 - Messe på engelsk

HVERDAGER

18:00 - Kveldsmesse.*
* Ordinære torsdager fulgt av sakramental tilbedelse med muligheter for skriftemål frem til kl. 20.

LØRDAGER

18:00 - Søndagens messe
Messe for hele familien hver første lørdag i måneden 13:00
Messe på filippinsk hver første søndag i måneden 15:00
Messe på vietnamesisk hver fjerde søndag i måneden 15:00
Messe på litauisk hver andre lørdag i måneden 16:00. Samme dager litauisk katekese fra 14:00 til 16:00.

VOTIVMESSER:

Hver første fredag i måneden er det  sakramentstilbedelse 16:30 , etterfulgt av Jesu Hjerte-andakt 17:30. Deretter Votivmesse for Jesu Hellige Hjerte 18:00.

Hver siste onsdag i måneden er det votivmesse 18:00, hvor vi ber spesielt om Hellig Olavs forbønn for byen og landet.

Votivmesser faller bort dersom det er fest eller høytid på denne dagen, og i Advents- og Fastetiden.

BIRGITTASØSTRENES KLOSTERKIRKE, TILLER:

Mandag-onsdag 07.30: Messe
Torsdag 17.00: Messe
Fredag 07.30: Messe
Lørdag 07:30: Messe
Søndag  11:00: Messe

MESSETIDER UTENFOR TRONDHEIM:

ORDINÆRE MESSETIDER FOR STØREN:

Første lørdag i måneden 17.00

ORDINÆRE MESSER FOR LØKKEN VERK:

Andre og tredje lørdag i måneden 18.00 (polsk)

ORDINÆRE MESSETIDER FOR FRØYA:

Tredje lørdag i måneden 10:00 (polsk) og 12:00 (engelsk). 

ORDINÆRE MESSETIDER FOR OPPDAL:

Første lørdag i måneden 14.00