Erik Varden O.C.S.O. ble født 13. mai 1974 i Sarpsborg. Han vokste opp på Degernes i Østfold, men forlot Norge tidlig, og har bodd store deler av sitt voksne liv i Storbritannia der han har det meste av sin utdannelse fra.

Han avla studenteksamen ved Atlantic College, Wales, 1992, og har en doktorgrad i kirkehistorie fra St. John's College i Cambridge.

I juni 1993 konverterte han til den katolske tro og ble opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap av Bernt Eidsvig, nåværende biskop av Oslo katolske bispedømme, men på den tiden novisemester i Klosterneuburg.

20. april 2002 trådde han inn i cistercienserklosteret Mount Saint Bernard Abbey, og ble ikledt 15. oktober samme år. Han avla sine timelige løfter 1. oktober 2004 og de evige løfter tre år senere, 6. oktober 2007.

Han påbegynte studier ved Pontifical Oriental Institute i Roma i oktober 2009, og har Lisensiatgrad fra juni 2011 med avhandlingen The Ascesis of Compassion in the Vita Hypatii of Callinicos.

Han ble diakonviet i Mount Saint Bernard Abbey, England, av Malcolm McMahon OP, biskop av Nottingham 9. september 2010, og presteviet i Mount Saint Bernard Abbey, England, av biskop McMahon 16. juli 2011

16. april 2015 ble han valgt til abbed for Mount Saint Bernard Abbey, der han la om klosterets produksjon fra melk til øl. Han har også skrevet en rekke artikler, holdt flere offentliggjorte foredrag, de fleste med patristiske eller liturgiske emner og ga i 2018 ut boken «The Shattering of Loneliness» (norsk utgave:  «Lengsel er mitt vesen – Om ensomhet og kristen erindring») som ble meget godt mottatt og allerede er for en klassiker å regne innenfor sin genre.

Den 1. oktober 2019 utnevnte pave Frans I ham til biskop-prelat av Trondheim og han ble vigslet i Nidarosdomen 3. oktober 2020.

e-post: Erik.Varden(at)katolsk.no
Sverres gate 1, 7012 Trondheim.

 

Lukas Stefan Lorf-Wollesen Can. Reg. er generalvikar i Midt-Norge Stift fra 1. mars 2020

Dom Lukas er født i Hamburg i Tyskland og kom til Norge og Bergen i 2005. Han tilhører augustinerkorherrenes kloster i Klosterneuburg, Østerrike og gjennomførte prestestudiene  på University of London. Han avga Can.Reg.vige løfter 28. august 2004, ble diakonviet 15. oktober 2005 i Klosterneuburg av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC., og siden presteviet 22. april 2006 i Klosterneuburg av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.

Dom Lukas er til daglig skoleprest ved St. Paul gymnas i Bergen, rektor for St. Sunniva kapell, og sitter  i Oslo katolske bispedømmes finansråd. Som generalvikar fortsetter han å bo og jobbe i Bergen, men er til stede i Trondheim så ofte som mulig og ved nødvendighet.

E-mail: Lukas.Lorf-Wollesen(at)katolsk.no

 

 

Egil Mogstad ble innsatt som sogneprest i St. Olav menighet 29. oktober 2015. P. Egil er født i 1948 i Trondheim. Etter teologiske studier i Oslo ble han viet til prest i Den norske kirke i 1974 og arbeidet som hjelpeprest i Nidaros Domkirke, men allerede i 1976 forlot han protestantismen og konverterte til Den katolske kirke. Deretter tilbragte han fire år i et Dominikanerkloster i Frankrike. Sykdom og usikkerhet om dette var hans virkelige kall førte ham tilbake til Norge. Deretter arbeidet han som lektor ved Trondhjem Katedralskole i 32 år og underviste i fransk, latin, historie og religion. I tillegg undeviste han ved musikkonservatoriet ved NTNU i liturgi-historie og prinsipiell liturgikk. Han ble viet til diakon i Den katolske kirke til Olsok 2013 og til prest året etter.

For en lengre artikkel om p. Egil se her.

Telefon: 73808751
Epost: egil.mogstad@katolsk.no

 

Tomasz Mirosław Bazuła ble født 5. september 1979 i Dębica (Polen), og studerte i presteseminaret i Tarnów der han tok en magistergrad i sosiallære. Han ble diakonviet i mai 2005 i Zawada og presteviet 20. mai 2006 i Tarnów, og er inkardinert i Tarnów. Han har tidligere vært kapellan i Stróże 2006–2009, Bruśnik 2009–2012 og i Mielec–Ducha Świętego 2012–2014.  

P. Tomasz kom til Norge 30. august 2014 og har her vært kapellan i St. Sunniva menighet, Molde, i St. Eystein menighet i Kristiansund og i Vår Frue menighet i Ålesund.
Fra 29. august 2021 er han kapellan i St. Olav domsogn i Trondheim

e-post: Tomasz.Bazula@katolsk.no
telefon: 405 79 884 (mobil)

 

 

Telefon: 916 72 357
E-post: unn.lindgard.madso@katolsk.no

 

Per Albert Vold ble utnevnt av Biskop Bernt Eidsvig til økonom for Territorialprelaturet Trondheim 14 august 2014. Utnevnelsen har en varighet av fem år. Per Albert har sin utdannelse fra BI og god erfaring med økonomi fra driften av sin forretning. Han er også ansvarlig for driften av St. Eystein bokhandel i St. Olav kirke i Trondheim.  

Telefon: 908 51 419
Epost: per.albert.vold(at)katolsk.no

 

Ulf Schancke har vært kantor i St. Olav menighet i til sammen 13 år. Som kantor har han ansvar for kirkemusikken. Han er organist, han leder kirkekoret og det er han som velger hvilken messe som skal synges til enhver tid. Ulf er dessuten en habil komponist og har komponert mye av det vi synger i messen, både introitus, kommunionsvers og noen gradualsalmer.

E-post: Ulf.Schancke@katolsk.no