Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg er biskop i Oslo katolske bispedømme og apostolisk administrator av Trondheim stift. Han ble født på Rjukan og ble tatt opp i Den katolske kirkes fulle felleskap i 1977. Teologi studerte han ved Universitetet i Oslo og ved Heythrop College i England. I 1982 ble han presteviet i Oslo, og arbeidet deretter som kapellan og sogneprest i St. Paul, Bergen. I 1991 trådte han inn i augustinerkorherrenes orden i Klosterneuburg, Østerrike. 22. oktober 2005 ble han vigslet til biskop av Oslo, og i 2009 oppnevnt til apostolisk administrator av Trondheim Stift, Midt-Norge.

 

Lukas Stefan Lorf-Wollesen Can. Reg. er generalvikar i Midt-Norge Stift fra 1. mars 2020

Dom Lukas er født i Hamburg i Tyskland og kom til Norge og Bergen i 2005. Han tilhører augustinerkorherrenes kloster i Klosterneuburg, Østerrike og gjennomførte prestestudiene  på University of London. Han avga eCan.Reg.vige løfter 28. august 2004, ble diakonviet 15. oktober 2005 i Klosterneuburg av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC., og siden presteviet 22. april 2006 i Klosterneuburg av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.

Dom Lukas er til daglig skoleprest ved St. Paul gymnas i Bergen, rektor for St. Sunniva kapell, og sitter  i Oslo katolske bispedømmes finansråd. Som generalvikar fortsetter han å bo og jobbe i Bergen, men er til stede i Trondheim så ofte som mulig og ved nødvendighet.

E-mail: Lukas.Lorf-Wollesen(at)katolsk.no

 

 

Egil Mogstad ble innsatt som sogneprest i St. Olav menighet 29. oktober 2015. P. Egil er født i 1948 i Trondheim. Etter teologiske studier i Oslo ble han viet til prest i Den norske kirke i 1974 og arbeidet som hjelpeprest i Nidaros Domkirke, men allerede i 1976 forlot han protestantismen og konverterte til Den katolske kirke. Deretter tilbragte han fire år i et Dominikanerkloster i Frankrike. Sykdom og usikkerhet om dette var hans virkelige kall førte ham tilbake til Norge. Deretter arbeidet han som lektor ved Trondhjem Katedralskole i 32 år og underviste i fransk, latin, historie og religion. I tillegg undeviste han ved musikkonservatoriet ved NTNU i liturgi-historie og prinsipiell liturgikk. Han ble viet til diakon i Den katolske kirke til Olsok 2013 og til prest året etter.

For en lengre artikkel om p. Egil se her.

Telefon: 73808751
Epost: egil.mogstad@katolsk.no

 

Slawomir Czuba (…call me Slawek [suawek]) er født 6. august 1983 i Debica i Polen. Han studerte ved  presteseminaret I Tarnow fra 2002 til 2008, der han tok en magistergrad i psykologi. Han ble diakonviet i juni 2007 og presteviet 31. mai 2008. Han har jobbet som kapellan i Kruzlowa (2008-11) og i Mielec-Ducha Swietego (2011-14). Han har pastoral erfaring fra barne- og ungdomsarbeid og arbeid i familier.  Han snakker polsk, engelsk og norsk, er glad i å lese og spille fotball. Fra 1. september 2014 virker han som kapellan i St. Olav menighet i Trondheim med særlig ansvar for den polske delen av menigheten.

Telefon: 73808752
Epost: s3czuba(at)02.pl

 

Pater Marlo (som han gjerne vil bli kalt - en kombinasjon av navnene Marcos og Marlo) ble født 10. november 1965 i Dagupan, Filippinene.  Han ble diakonviet i erkebispedømmet Lingayen Dagupan i 1997 og presteviet i Balanga Bataan i desember samme år.   Det ble 9 års virke som prest i Hong Kong, hvor han lærte både å snakke og skrive kinesisk. Etter dette har han vært prest på Filippinene, i byen Binmaley i den nordlige provinsen Pangasinan. I tillegg til filippinsk og kinesisk, snakker han engelsk. Han kom til Norge og Trondheim 10. oktober 2018, og er stiftskapellan i Trondheim stift, med særlig ansvar for filippinerne i stiftet.

Telefon: 73808753  Mobil: 925280001
Email: marcos.trinos@katolsk.no 

 

 

Embedet som kansellist er en viktig stilling i kurien i Trondheim stift. Arbeidsoppgavene fordeler seg over et vidt spekter. Unn administrerer kontoret for biskopen i samarbeid med generalvikaren. Hun har personalansvar for stiftets ansatte. Bolig: Lade allé 18B, 7041 Trondheim;

Telefon: 916 72 357
E-post: unn.lindgard.madso@katolsk.no

 

Per Albert Vold ble utnevnt av Biskop Bernt Eidsvig til økonom for Territorialprelaturet Trondheim 14 august 2014. Utnevnelsen har en varighet av fem år. Per Albert har sin utdannelse fra BI og god erfaring med økonomi fra driften av sin forretning. Han er også ansvarlig for driften av St. Eystein bokhandel i St. Olav kirke i Trondheim.  

Telefon: 908 51 419
Epost: per.albert.vold(at)katolsk.no

 

Ulf Schancke har vært kantor i St. Olav menighet i til sammen 13 år. Som kantor har han ansvar for kirkemusikken. Han er organist, han leder kirkekoret og det er han som velger hvilken messe som skal synges til enhver tid. Ulf er dessuten en habil komponist og har komponert mye av det vi synger i messen, både introitus, kommunionsvers og noen gradualsalmer.

E-post: Ulf.Schancke@katolsk.no