Egil Mogstad ble innsatt som sogneprest i St. Olav menighet 29. oktober 2015. P. Egil er født i 1948 i Trondheim. Etter teologiske studier i Oslo ble han viet til prest i Den norske kirke i 1974 og arbeidet som hjelpeprest i Nidaros Domkirke, men allerede i 1976 forlot han protestantismen og konverterte til Den katolske kirke. Deretter tilbragte han fire år i et Dominikanerkloster i Frankrike. Sykdom og usikkerhet om dette var hans virkelige kall førte ham tilbake til Norge. Deretter arbeidet han som lektor ved Trondhjem Katedralskole i 32 år og underviste i fransk, latin, historie og religion. I tillegg undeviste han ved musikkonservatoriet ved NTNU i liturgi-historie og prinsipiell liturgikk. Han ble viet til diakon i Den katolske kirke til Olsok 2013 og til prest året etter.

For en lengre artikkel om p. Egil se her.

Telefon: 73808751
Epost: egil.mogstad@katolsk.no

 

Tomasz Mirosław Bazuła ble født 5. september 1979 i Dębica (Polen), og studerte i presteseminaret i Tarnów der han tok en magistergrad i sosiallære. Han ble diakonviet i mai 2005 i Zawada og presteviet 20. mai 2006 i Tarnów, og er inkardinert i Tarnów. Han har tidligere vært kapellan i Stróże 2006–2009, Bruśnik 2009–2012 og i Mielec–Ducha Świętego 2012–2014.  

P. Tomasz kom til Norge 30. august 2014 og har her vært kapellan i St. Sunniva menighet, Molde, i St. Eystein menighet i Kristiansund og i Vår Frue menighet i Ålesund.
Fra 29. august 2021 er han kapellan i St. Olav domsogn i Trondheim

e-post: Tomasz.Bazula@katolsk.no
telefon: 405 79 884 (mobil)

 

 

Ulf Schancke har vært kantor i St. Olav menighet i til sammen 13 år. Som kantor har han ansvar for kirkemusikken. Han er organist, han leder kirkekoret og det er han som velger hvilken messe som skal synges til enhver tid. Ulf er dessuten en habil komponist og har komponert mye av det vi synger i messen, både introitus, kommunionsvers og noen gradualsalmer.

E-post: Ulf.Schancke@katolsk.no