Bokhandelen ligger i tilknytning til St. Olav domkirke, Schirmers gate 1.

Åpent:
mandag til fredag 11:00 - 16:00 
lørdag 11:00- 14:00
søndag fra 12:15 (etter høymessen)

------------------------------------------

Vi har bøker på norsk, engelsk og polsk. Du finner også et rikt utvalg av kort, rosenkranser, ikoner og andre religiøse gjenstander i vår butikk. Vi selger krem og såper fra Tautra Mariakloster. Frivillige fra St. Olav domsogn står for driften av bokhandelen.

Økonom Per Albert Vold er ansvarlig fra Den katolske kirke i Midt-Norge som eier bokhandelen.

Epost: steystein@icloud.com
Telefon:73 80 87 50