Bokhandelen ligger i tilknytning til St. Olav domkirke, Schirmers gate 1.

Åpningstid: Mandag til fredag 10:00 - 16:00

Lørdag 12:00- 15:00 Søndag fra 12:15 (etter høymessen)

------------------------------------------

Vi har bøker på norsk, engelsk og polsk. Du finner også et rikt utvalg av kort, rosenkranser, ikoner og andre religiøse gjenstander i vår butikk. Vi selger krem og såper fra Tautra Mariakloster. Frivillige fra St. Olav domsogn står for driften av bokhandelen.

Økonom Per Albert Vold er ansvarlig fra Den katolske kirke i Midt-Norge som eier bokhandelen.

Epost: steystein@icloud.com
Telefon:73 80 87 50