Troskurs for voksne som vil vite mer om katolsk tro eller som vurderer å konvertere, avholdes hvert semester. 
Faste kursdager er tirsdag og starttidspunkt er 18:45.
Sted er menighetslokalene (samme inngang som til bokhandelen). 

Kursstart høsten 2020 er 10. november.

Det blir deretter holdt kurs tirsdagene 17.11 og 24.11. Opplysninger om senere kurs vil bli gitt etterhvert. 
Unntak vil være de tirsdagene det er foredrag i Katolsk Forum. Dette vil bli varslet på foregående kurs og annonsert på menighetens nettside under "Hva skjer".

Nytt av året er at troskurset - i samarbeid med Katolsk Forum - har egne filmkvelder. Nærmere annonsering av datoer og filmer kommer så snart programmet er fastsatt.

Følg med i høyre spalte på forsiden for dato for oppstart, kurskvelder som utgår, samt andre endringer som måtte komme etter hvert.  

Troskurs og katolsk forum høsten 2020:
10. november
17. november
24. november
01. desember
      nærmere beskjed om videre datoer kommer