Troskurs for voksne som vil vite mer om katolsk tro eller som vurderer å konvertere, avholdes hvert semester. 
Faste kursdager er tirsdag og starttidspunkt er 18:45.
Sted er menighetslokalene (samme inngang som til bokhandelen). 

Kursstart våren 2020 er 11. februar.

Det blir deretter holdt kurs tirsdager. 
Unntak vil være de tirsdagene det er foredrag i Katolsk Forum. Dette vil bli varslet på foregående kurs og annonsert på menighetens nettside under "Hva skjer".

Nytt av året er at troskurset - i samarbeid med Katolsk Forum - har egne filmkvelder. Nærmere annonsering av datoer og filmer kommer så snart programmet er fastsatt.

Følg med i høyre spalte på forsiden for dato for oppstart, kurskvelder som utgår, samt andre endringer som måtte komme etter hvert.  

Troskurs og katolsk forum våren 2020:
11. februar
18. februar    avlyst!
25. februar
      nærmere beskjed om videre datoer kommer