Sogneprest Egil Mogstad - Leder.
Eva Folstad
Agata Hagen
Gunnar Johannes Halle
Andrzej Matyja
Florence Moufack
Uyên Phan Thanh Tu
Marius Foss Rindal - Sekretær.

Kontakt: menighetsrad.trondheim(at)katolsk.no

§ 1
Menighetsrådet skal bestå av:
Menighetens prester
fem (5) medlemmer valgt av menigheten
to (2) som er valgt av sognepresten.

§ 2
I menighetsrådet skal de troende, sammen med dem som i kraft av sitt embede har del i sjelesorgen i sognet, hjelpe til med å fremme det pastorale arbeidet

§ 3
Menighetsrådet har kun en rådgivende stemme