St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

St. Eystein bokhandel AS

Bokhandelen ligger i tilknytning til St. Olav domkirke, Schirmers gate 1.

Åpningstid:

Mandag til fredag 10:00 - 16:00
Lørdag 12:00- 15:00

Søndag fra 12:15 (etter høymessen)

------------------------------------------

Vi har bøker på norsk, engelsk og polsk. Du finner også et rikt utvalg av kort, rosenkranser, ikoner og andre religiøse gjenstander i vår butikk.

Vi selger krem og såper fra Tautra Mariakloster.

Frivillige fra St. Olav domsogn står for driften av bokhandelen. Økonom Per Albert Vold er ansvarlig fra Den katolske kirke i Midt-Norge som eier bokhandelen.

Epost: steystein@icloud.com

Telefon: 73 80 87 50            

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no